Boek

'Mijn kind ziet meer'

Al vanaf Nynke’s geboorte heeft Marianne het idee dat haar dochter ‘anders' is. Als zij erachter komt dat Nynke helderziend is, weet ze in eerste instantie niet hoe ze daar op moet reageren. Met zorg en de nodige twijfels raakt zij steeds meer onder de indruk van Nynke’s verhalen. Maar het is moeilijk om haar dochter op te voeden in een sceptische en soms zelfs vijandige omgeving. Een omgeving waar ook Marianne steeds meer moeite mee heeft, wanneer haar eigen levensvisie ingrijpend verandert.

'Mijn kind ziet meer' is een ontroerend en toegankelijk verhaal over een moeder die een brug probeert te vormen tussen haar hooggevoelige, helderziende kind en de wereld. Een aanrader voor alle ouders met hoogsensitieve kinderen, maar ook voor mensen die vanwege hun beroep met kinderen te maken krijgen.

Het boek is in herdruk in eigen beheer uitgegeven, en is te bestellen door overmaken van €12,50 + €2,25 verzendkosten op girorekening 6881151 t.n.v. van der Enden Training & Advies, onder vermelding van naam en adres en 'Mijn kind ziet meer'.

 

ISBN: 13-978-90-9021088-9

 

 

 

Hooggevoeligheid


Hooggevoelige mensen of hoog sensitieve personen hebben een sterkere zintuiglijke waarneming dan minder gevoelige mensen. Naast deze gevoeligheid, hebben zij ook meer tijd nodig de prikkels te verwerken. Zij worden ook HSP’s genoemd, High Sensitive Persons, naar het gelijknamige boek van Elaine Aron.

Omdat zij subtiele veranderingen in energie, temperatuur, geur, geluid of licht ervaren, kunnen ze intens genieten van mooie muziek, de natuur of contact met een ander.
De keerzijde is dat ze bijvoorbeeld fel licht, extreme temperaturen, aanvaringen met anderen, een slechte sfeer of grote menigten niet goed kunnen verdragen.
Zij proberen vaak zoveel mogelijk harmonie te ervaren met hun omgeving, omdat ze zich dan alleen goed voelen. Daarbij kunnen ze teveel van zichzelf vergen door hun grenzen te overschrijden, met hun omgeving te 'vervloeien' en onvoldoende voor hun eigen behoeften en verlangens opkomen.

Doordat sensitieve mensen als kind vaak overspoeld zijn met emoties, hebben ze meestal een strategie aangeleerd om daar mee om te kunnen gaan. Omdat hun autonome zenuwstelsel snel en veel wordt geprikkeld, is hun reactie op de buitenwereld er vaak een van 'vluchten' (van de situatie weggaan) of 'vechten' (er juist op afgaan). Ook kan het zijn dat zij als het ware 'bevriezen' als er iets gebeurt wat hen sterk raakt, of als een ‘kameleon’ reageren en zich aanpassen aan de omgeving.
Het is voor hen moeilijk vanuit éigen kracht in contact te blijven staan met dat wat gaande is.
Hun lichaam reageert met stress en vermoeidheid, dit kan leiden tot burn-out of depressiviteit.
Hooggevoelige mensen kunnen hierdoor buiten de maatschappij komen te staan terwijl zij, als zij met hun gevoeligheid hebben leren omgaan, juist aan een prettiger leefklimaat bij kunnen dragen.

Bewustwording en acceptatie van de hooggevoeligheid zijn voorwaarden om deze als kracht in te leren zetten.
Met begeleiding wordt geleerd hoe je in contact met jezelf en met respect voor jezelf én de ander met gevoeligheid om kunt gaan.

 

Omgaan met hooggevoeligheid

Deze begeleiding bestaat uit vijf tot zeven sessies van drie kwartier. In overleg wordt bekeken of hierbij op intuïtieve wijze te werk gegaan wordt, op lichaamsgerichte wijze of een combinatie van beiden.
Bij de lichaamsgerichte begeleiding komen de volgende basisbehoeften, zoals lichaamsgericht therapeut Pesso deze onderscheidt, aan de orde:

De begeleiding wordt afgestemd op de basisbehoefte(n) waar de meeste aandacht naar uit mag gaan en op het leren omgaan met hooggevoeligheid in de praktijk.
Deze begeleiding kan bij jou passen als je:

Door middel van ontspanning, tekenen, lichaamsgerichte oefeningen, verbeelding en gesprek leer je je bewust te worden van je gevoeligheid en deze in te zetten als kracht, zowel naar jezelf als de ander.

Hierdoor kan je: